udkom!
- i den bedst mulige udgave

udkom!


- i den bedst mulige udgave

Er den positive ånd forsvundet fra jeres virksomhed?

Fyringsrunder, besparelser og effektiviseringer. Flere år i krisens tegn har mange steder drænet såvel ledere som medarbejdere for energi og belastet det psykiske arbejdsmiljø. Der skal i endnu højere grad tænkes nyt, omstruktureres og implementeres.

Nogle oplever forandringerne som en drivkraft - andre oplever dem som en trussel. 


Konsekvenserne er mange og kan både mærkes i hverdagen og ses på bundlinjen. Medarbejderne oplever ofte en så høj grad af utryghed, at stress, langtidssygemeldinger, sladder og mobning er årsag til en lav produktivitet og/eller ringe kvalitet i opgaveløsningen.Lad trivsel og ånd - gå hånd i hånd

Giv jeres firma og medarbejdere den omsorg og opmærksomhed, der er brug for. 


Udkom! afholder bl.a. workshops, temadage eller kortere sessions med fokus på kommunikation, arbejdsglæde og ideudvikling, ligesom Udkom! også tilbyder procesfacilitering.


Med udgangspunkt i netop jeres virksomhed og behov sammensætter Udkom! fx en vitaminrig workshop, hvor I bl.a. præsentres for veldokumenterede og effektive redskaber til, hvordan I hver for sig – og sammen – kan skabe bedre trivsel og mere succes i hverdagen. 


Til glæde for den enkelte. For teamet. Og for hele organisationen. 


Udkom! arbejder med udgangspunkt i den systemiske tænkning - dvs. at vi ikke kommer med svar på jeres udfordringer, men derimod skaber- og driver processer, der hjælper jer til at finde jeres egne løsninger. 
Alle i organisationen/afdelingen (bør) inddrages i processerne- hvilket har den sidegevinst, at flest muligt tager ejerskab til de løsninger I finder frem til.  


Workshoppen er også velegnet til jer, som HAR et godt, psykisk arbejdsmiljø, men som ønsker at være proaktive og sikre den mentale sundhed på arbejdspladsen. 

 Grundlaget for alle sessions og workshops er en  uforpligtende samtale, hvor vi afklarer, hvilke  udfordringer du/din virksomhed vil ændre/arbejde  med.


Kontakt Pia Lasborg og få en snak om netop JERES muligheder.